GDPR podmínky

1. Udělujete tímto souhlas poskytovateli:

JH AGROCOM, spol. s r.o.,
Právní forma Společnost s r.o. ,
IČO: 25218328,
E-mail: jhagrocom@iol.cz

(dále jen „Poskytovatel služeb“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 

– jméno a příjmení
– adresa firmy
– IČO a DIČ
– E-mail
– telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, adresa firmy, ičo, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem vyřízení poptávky či nabídky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku.

 

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět , a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje

 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno JH AGROCOM, spol. s r.o.

 

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
– vzít souhlas kdykoliv zpět,
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
– na přenositelnost údajů,
– podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.Kontaktujte nás

Ing. Josef Hynek, CSc.
Tel.: +420 606 609 737
jhagrocom@iol.cz