Služby

Agronomické a zootechnické poradenství

Tým odborníků působících v terénu je Vám k dispozici při řešení výživy a ochrany rostlin stejně tak jako v oblasti moderní výživy hospodářských zvířat, včetně zbožíznalectví, technologie výroby krmných směsí a výživy orientované na krmná aditiva.

Marketingové poradenství

V případě požadavku jsou zákazníkům poskytovány marketingové údaje využitelné jako zdroj fundamentální analýzy trhu agrárních komodit. V rámci analýzy jsou především sledovány změny v nabídce a poptávce a to jak z národního tak z globálního pohledu, vývoj regionálních a světových cen, institucionální rizika, odhady amerického ministerstva zemědělství (USDA), sezónní

tendence, předpovědi počasí v klíčových pěstitelských oblastech, vývoj měnových kurzů, očekávání osetých ploch.

Finanční servis

JH Agrocom se podílí na financování zemědělské prvovýroby formou odkladu plateb, poskytováním záloh, půjček nebo pronájmem výrobních prostředků.

S využitím ekonomických ukazatelů rentability, stability, aktivity a likvidity vyhotoví společnost svým zákazníkům výpočet finančního zdraví s cílem vymezení konkurenceschopností zemědělského podniku.

 

 


CertifikátyKontaktujte nás

Ing. Josef Hynek, CSc.
Tel/Fax: 00420 606 609 737
jhagrocom@iol.cz