Služby

Agronomické a zootechnické poradenství

Tým odborníků působících v terénu je Vám k dispozici při řešení výživy a ochrany rostlin stejně tak jako v oblasti moderní výživy hospodářských zvířat, včetně zbožíznalectví, technologie výroby krmných směsí a výživy orientované na krmná aditiva.

Marketingové poradenství

V případě požadavku jsou zákazníkům poskytovány marketingové údaje využitelné jako zdroj fundamentální analýzy trhu agrárních komodit. V rámci analýzy jsou především sledovány změny v nabídce a poptávce a to jak z národního tak z globálního pohledu, vývoj regionálních a světových cen, institucionální rizika, odhady amerického ministerstva zemědělství (USDA), sezónní

tendence, předpovědi počasí v klíčových pěstitelských oblastech, vývoj měnových kurzů, očekávání osetých ploch.

Finanční servis

JH Agrocom se podílí na financování zemědělské prvovýroby formou odkladu plateb, poskytováním záloh, půjček nebo pronájmem výrobních prostředků.

 

 

 

 Kontaktujte nás

Ing. Josef Hynek, CSc.
Tel.: +420 606 609 737
jhagrocom@iol.cz