Obchodní činnost

Rostlinné komodity


Krmné směsi

Zookonzultantská činnost ve výživě zvířat. Nabízíme kompletní krmné směsi a koncentráty volně ložené i pytlované:


Dále nabízíme doplňkové krmné směsi a koncentráty:

 

Krmné směsi nabízíme dle požadavků zákazníka v sypké nebo granulované formě o velikosti granulí 2,2 mm pro mláďata a 4 mm pro zvířata dospělá.
Nabízíme kompletní zoo konzulentskou činnost. Bezplatně navrhujeme na základě místních podmínek optimalizaci krmných dávek pro skot a prasata, příp. jejich dávkování tak, aby bylo dosaženo maximální produkce s minimálními náklady.

Zajišťujeme dopravu volně ložených i pytlovaných směsí na zákazníkem požadované místo.
Našim cílem je přispět k řešení aktuálních problémů ve výživě zvířat.


Agrochemie
Sortiment zboží:

 

 Kontaktujte nás

Ing. Josef Hynek, CSc.
Tel.: +420 606 609 737
jhagrocom@iol.cz