Obchodní činnost

Rostlinné komodity


Krmné směsi

Zookonzultantská činnost ve výživě zvířat. Nabízíme kompletní krmné směsi a koncentráty volně ložené i pytlované:


Dále nabízíme doplňkové krmné směsi a koncentráty:

 

Krmné směsi nabízíme dle požadavků zákazníka v sypké nebo granulované formě o velikosti granulí 2,2 mm pro mláďata a 4 mm pro zvířata dospělá.
Nabízíme krmnou sůl, minerální směsi, minerální lizy, jedlou sodu i ostatní přípravky, případně dle přání zákazníka mícháme tyto přípravky do obilních šrotů.
Nabízíme kompletní zoo konzulentskou činnost. Bezplatně navrhujeme na základě místních podmínek optimalizaci krmných dávek pro skot a prasata, příp. jejich dávkování tak, aby bylo dosaženo maximální produkce s minimálními náklady.

Zajišťujeme dopravu volně ložených i pytlovaných směsí na zákazníkem požadované místo.
Našim cílem je přispět k řešení aktuálních problémů ve výživě zvířat.


Agrochemie
Sortiment zboží:


Služby:


Zemědělská technika
Sortiment zemědělské techniky:


Poskytované služby:


Prodej pohonných hmot
Prodej realizujeme včetně dopravy na požadované místo určení.

 Kontaktujte nás

Ing. Josef Hynek, CSc.
Tel/Fax: 00420 606 609 737
jhagrocom@iol.cz